AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Bombowa promocja! Przenieś domeny do AZ i zyskaj nawet 100zł!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Bombowa promocja! Przenieś domeny do AZ i zyskaj nawet 100zł! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. 

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 14 sierpnia 2012 roku (godz. 18.00). Data zakończenia promocji: 31 sierpnia 2012 roku (godz. 18.00).

2. Podstawą udziału w promocji jest dokonanie transferów domen do AZ.pl i przynajmniej jedno odnowienie dowolnej domeny z Panelu Klienta w czasie trwania niniejszej promocji.

IV. Zasady promocji

1. Celem promocji jest przeniesienie (transfer) domen polskich do AZ.pl oraz ich odnowienie w serwisie AZ.pl w okresie trwania promocji.

2. AZ.pl w ramach promocji nie ogranicza praw do pobierania kodów auhtinfo w celu przenoszenia (transferów) domen.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z promocji podmiotom, które w poprzednich promocjach dotyczących przeniesienia (transferu) domen do AZ.pl uzyskały korzyści z tych promocji np. w postaci zasilenia Panelu Klienta, a następnie w terminie 12 miesięcy od uzyskania korzyści wytransferowały domeny poza AZ.pl.

4. Promocja dotyczy dokonania transferu domen do AZ.pl oraz przynajmniej jednego odnowienia dowolnej domeny .PL w jednym Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl w okresie trwania promocji.

5. Za przetransferowanie domeny zgodnie z regulaminem promocji Panel, w którym to nastąpiło, zostanie zasilony kwotą 1 zł netto za jedną domenę.

6. Dla niniejszej promocji istnieją ograniczenia kwoty zasilenia Panelu Klienta i wynoszą one maksymalnie 100zł netto.

7. Zasilenie środkami Panelu Klienta będzie miało miejsce po zakończeniu promocji tj. po dniu 31 sierpnia 2012. AZ.pl ma prawo weryfikować poprawność dokonanych transferów i odnowień.

8. Do ilości dokonanych transferów domen wliczają się jedynie poprawne i pozytywnie zakończone transfery oraz odnowienia domen w okresie promocyjnym na podstawie zasad opisanych powyżej.

9. Panel Klienta może zostać zasilony tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo w promocji.

10. Cena odnowienia domeny po transferze jest ustalana na podstawie promocji za odnowienie domen po transferze, regulamin dostępny jest na stronie: http://www.az.pl/domeny-regulaminy-promocje-domeny_pid_301.html

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.