AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Przedłużeń Domen Polskich, Funkcjonalnych i Regionalnych po Transferze do AZ.pl

 Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen funkcjonalnych i regionalnych  jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

 

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 06.09.2011 godz. 13:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji:

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.

2. Dla domen polskich transferowanych do firmy AZ.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:


 

40.0 zł + VAT dla domen .pl *,

30.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych *,

10.0 zł + VAT dla domen regionalnych *,

10.0 zł + VAT dla domen .pl IDN*,

7.5 zł + VAT dla domen funkcjonalnych IDN *,

2.5 zł + VAT dla domen regionalnych IDN*.

 

* - Promocja jest ważna do odwołania przez AZ.pl

* - Promocja dotyczy Klientów i Partnerów AZ.pl bez względu na posiadany status

* - Promocja dotyczy domeny, która nie była wcześniej w AZ.pl

* - transfer domeny polskiej po dacie wygaśnięcia (w okresie 15 dni od daty ekspiracji do kasacji domeny, w tzw. stanie blocked) powiększony jest o opłatę administracyjną w wysokości 9 zł netto.

 

3. Transfer domen do AZ.pl, ich odnowienie w promocyjnej cenie a następnie wytransferowanie ich poza AZ.pl w ciągu 12 miesięcy od odnowienia w ilości przekraczającej 10 domen będzie traktowane jako naruszenie zasad promocji. Skutkować ono będzie brakiem naliczania promocyjnej ceny odnowienia dla transferowanych domen.