AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Przedłużeń Domen Polskich IDN

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich IDN jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.07.2008 godz. 8:00. Data zakończenia promocji: 31.12.2008 godz. 8:00 .

Zasady promocji.


1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl idn, funkcjonalnych idn oraz regionalnych idn.

2. Opłata za przedłużenie pierwszego okresu abonamentowego domen polskich IDN wynosi:

     14.99 zł + VAT dla domen .pl idn
       9.99 zł + VAT dla domen funkcjonalnych idn
       9.90 zł + VAT dla domen regionalnych idn

3. Warunkiem uzyskania ceny promocyjnej za przedłużenie pierwszego okresu abonamentowego jest odnowienie domeny w okresie trwania promocji.

4. Opłata za przedłużenie drugiego i kolejnych okresów abonamentowych domen polskich IDN wynosi:

     99 zł + VAT dla domen .pl idn
     75 zł + VAT dla domen funkcjonalnych idn
     25 zł + VAT dla domen regionalnych idn


5. Każdy uczestnik promocji może przedłużyć w promocyjnej cenie dowolną liczbę domen polskich IDN.

6. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.