AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Hosting Wieczysty za DARMO

Z dniem 07.04.2014 usługa założenia Hostingu Wieczystego została  wyłączona z oferty. Zasady korzystania z usługi dla osób posiadających aktywne konto Wieczyste pozostają niezmienione.

§1 Organizator promocji


Organizatorem akcji promocyjnej „Hosting Wieczysty za DARMO” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej AZ.pl.

§2 Prawne regulacje dla promocji

Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

 Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

§3 Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: do odwołania przez AZ.pl

2. Podstawą udziału w promocji jest zawarcie umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej wraz z Hostingiem Wieczystym lub wybór Hostingu Wieczystego dla istniejącej, opłaconej lub przedłużonej rejestracji nazwy domeny internetowej lub nazwy domeny internetowej po transferze.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie.

§4 Zasady promocji

1. Promocja dotyczy Hostingu Wieczystego, którego cena zależna jest od rodzaju domeny i czasu jej rejestracji, odnowienia, transferu.

2. Warunkiem otrzymania Hostingu Wieczystego za darmo jest zawarcie umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w regularnej cenie, transfer lub dowolne odnowienie. Dla Hostingu Wieczystego dodanego do domen objętych promocją 0zł - opłata aktywacyjna wskazana jest w cenniku na stronie www.az.pl.

3. W przypadku rejestracji nazwy domeny internetowej objętej promocją 0zł na okres dłuższy niż jeden rok, Hosting Wieczysty dodawany jest za darmo.

4. W przypadku jednoczesnego zarejestrowania większej ilości nazw domen internetowych poprzez stronę lub Panel AZ.pl, Hosting Wieczysty dodawany jest do pierwszej wybranej nazwy domeny internetowej. Do pozostałych nazw domen internetowych można dodać Hosting Wieczysty samodzielnie z pozycji Panelu AZ.pl.

5. Użytkownik ma prawo posiadać Hosting Wieczysty do każdej zarejestrowanej nazwy domeny internetowej.

6. W okresie 90 dni przed wygaśnięciem abonamentu usługi konta hostingowego lub Kreatora stron WWW zarejestrowanej w AZ.pl, dotychczasowy Użytkownik nie może być Uczestnikiem niniejszej promocji. W takim przypadku warunkiem skorzystania z promocji, jest opłacenie przedłużenia obecnie posiadanej usługi konta hostingowego lub Kreatora stron WWW na kolejny okres abonamentowy. Promocja nie dotyczy nazw domen internetowych, dla których jest dodana usługa hostingowa.

7. Przedłużenie nazw domen internetowych zarejestrowanych wraz z Hostingiem Wieczystym, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

9. Skorzystanie z promocji "Hosting Wieczysty za DARMO" nie zobowiązuje do przedłużenia praw do nazwy domeny internetowej na kolejny okres abonamentowy.

10. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty złożenia zamówienia.

11. W przypadku wygaśnięcia praw do nazwy domeny internetowej, przypisany do niej Hosting Wieczysty zostanie usunięty z Panelu AZ.pl, bez możliwości przywrócenia.

12. Użytkowanie Hostingu Wieczystego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.