AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji Opłać wcześniej, odbierz rabat dla nowych użytkowników

§1 Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej AZ.pl.

§2 Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.dawne.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

§3 Czas trwania promocji


1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: 28.02.2019 godz. 23:59

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie.

§4 Zasady promocji:

Promocja dotyczy:

1) domen: .pl, funkcjonalnych, regionalnych, .eu, gTLD,
2) usługi hostingu kont Personal i Business.


Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych Użytkowników AZ.pl, zarejestrowanych w systemie AZ.pl od daty rozpoczęcia promocji.

Za odnowienie domeny lub usługi hostingu wcześniej niż 30 dni przed wygaśnięciem tych usług, przysługuje rabat 10% od ceny podanej w cenniku publikowanym na stronie www.dawne.az.pl.

Rabat naliczany jest w momencie przedłużania usługi po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej funkcjonalności i potwierdzenia wykorzystania rabatu w Panelu AZ.pl.

Promocja: Przedłużenie 30 dni przed wygaśnięciem, nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez AZ.pl.

Jako datę naliczenia odpowiedniej wartości rabatu, przyjmuje się datę wpłynięcia środków za odnowienie na konto AZ.pl.