AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji "Zmniejszamy ceny"

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej "Zmniejszamy ceny” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1.Promocja trwa od 21 grudnia 2007 r. godz. 14:00 do 31.01.2008, godziny 8:00.

2.Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta/ Partnera w czasie obowiązywania promocji.

3.Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4.Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

Zasady promocji.

Rejestracja domen globalnych .com, .net, .biz, .info i .org.


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .com.,
.net, .biz, .info i .org.

2. Opłata za rejestrację domen .
com, .net, .biz, .info lub .org na okres jednego roku wynosi 9,99zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Zamówienie dowolnej domeny globalnej, objętej promocją, oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

6. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w
Regulaminie usług Az.pl.

7. Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia domen na kolejny okres abonamentowy.


Odpowiedzialność

1.Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.