AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kod promocyjny 50%

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „
Kod promocyjny 50%jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji:
06.12.2013r. (godzina 18.00). Data zakończenia promocji: do odwołania przez AZ.pl.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie i opłacenie dowolnego zamówienia na nowe usługi, wykluczając domeny zagraniczne, odnowienia, certyfikaty ssl, przechwytywanie, giełdę, aukcję i opcje, na stronie
www.az.pl. Naliczenie kodu rabatowego następuje automatycznie przy zamówieniu ze strony WWW po wpisaniu otrzymanego od AZ.pl kodu promocyjnego.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

IV. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy kodu na 50% rabatu przy złożeniu dowolnego zamówienia na nowe usługi, wykluczając domeny zagraniczne, odnowienia, przechwytywanie, giełdę, aukcje, certyfikaty ssl i opcje. Kod rabatowy jest ważny przez 24 h od momentu jego wygenerowania.

2. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest zapisanie się na subskrypcję maila promocyjnego na stronie www.az.pl. Kod zostanie wygenerowany i wysłany e-mailem na podany stronie www.az.pl w formularzu na adres e-mail.


3. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia.

a) Uczestnikiem promocji "Kod promocyjny 50%" dla osób prawnych może być osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski;

b) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl;

c) Uczestnik promocji "Kod promocyjny 50%" dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny;
d) Uczestnik promocji "Kod promocyjny 50%" dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie,może być usunięcie zarejestrowanej domeny.


4. Promocja nie obejmuje odnowień usług realizowanych przez AZ.pl, opcji oraz przechwytywania domen, certyfikatów ssl, giełdy i aukcji, domen zagranicznych.

5. Przedłużenie daty ważności usługi zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Klient może zamówić w jednym zamówieniu wyłącznie 5 domen .pl, 10 domen DNT, 5 domen globalnych, 5 domen .eu, które zostaną objęte promocją. Każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.


7. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia zamówień na kolejny okres abonamentowy.

8. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.