AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

50% za przechwycenie i rejestrację dla pierwszych 5 przechwyconych domen!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „50% za przechwycenie i rejestrację dla pierwszych 5 przechwyconych domen

” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.az..pl .

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 27.12.2012. Data zakończenia promocji: 07.10.2013.

IV. Zasady promocji.

1. Użytkownik, który w okresie ostatnich 365 dni nie dokonał operacji płatnych na kwotę przynajmniej 61,50 zł w ramach serwisu AZ.pl jest określany przez system jako niezweryfikowany.

2. W momencie składania zamówienia na przechwycenie domeny, AZ.pl pobiera od Użytkownika niezweryfikowanego kwotę (depozyt) za złożone zamówienie zgodnie z Cennikiem.

3. Kwota depozytu jest zawracana na saldo panelu klienta w momencie gdy:

- przechwycenie domeny nie jest możliwe
- gdy użytkownik samodzielnie z poziomu panelu klienta usunie domenę z zamówionych do przechwycenia.

 4. Promocja 50% obowiązuje dla pierwszych 5 domen które zostały pozytywnie przechwycone.

Przechwytywanie - Duża szansa, wybierane dla wartościowych domen -  w kwocie 14,45 zł netto zamiast 28,90 zł  za skuteczne przechwycenie *
Sekunda Później - Ekonomiczna wersja z jedną próbą przechwycenia -  5,00 zł netto zamiast  10,00 zł  za skuteczne przechwycenie *

* - Do kosztu przechwycenia domeny należy dodać kwotę za rejestrację domeny pomniejszoną o rabat w wysokości 50%.

5. W przypadku Użytkownika, który w przeciągu ostatnich 365 dni dokonał operacji płatnych na kwotę przynajmniej 61,50 zł w ramach serwisu AZ.pl, kwota depozytu nie jest pobierana.

6. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona przechwycenia co najmniej jednej domeny objętej promocją. Termin przechwycenia musi zawierać się w terminie trwania promocji.