AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Google AdWords

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji "Kupon Google AdWords" jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem, AZ.pl), działający we współpracy z Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irlandia, podmiotem prowadzącym serwis www.google.com oraz program Google AdWords.

1.2. Regulamin przedstawiony poniżej stanowi jedyną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej "Kupon Google AdWords", a także przyznawania kuponów Google AdWords.

1.3. Wykorzystanie kuponu lub kwoty promocyjnej oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu, który dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej AZ.pl

1.4 Niniejszy Regulamin należy rozpatrywać łącznie z Warunkami Zamieszczania Reklam przez Google Ireland Limited. oraz Warunkami korzystania z kuponów reklamowych online

2. Warunki promocji

2.1. Promocja trwa od 01 października 2012 r. do odwołania.

2.2. Niniejsza promocja obejmuje osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, którzy w trakcie trwania promocji wykupią na okres co najmniej 12 miesięcy oraz opłacą w całości jedną lub więcej z następujących usług:

  • Personal Hosting
  • Business Hosting
  • WEBski Kreator
  • WEBski Kreator PRO.

Szczegóły dotyczące przyznawania kuponów znajdują się pod adresem:

http://www.az.pl/promocja-hosting-darmowe-kupony-google-adwords-dla-klientow.html

 

 

2.3. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników serwisu Google AdWords, którzy skorzystają z samoobsługowej rejestracji w programie poprzez stronę http://adwords.google.pl.

2.4. Oferta jest ważna jedynie w przypadku rejestracji na rzecz podmiotu z adresem fakturowania w Polsce.

2.5. Od momentu założenia konta w Google AdWords należy aktywować kupon promocyjny w ciągu 14 dni, ale nie później niż 31 grudnia 2014. Skorzystanie z oferty wymaga akceptacji reklamy, rejestracji i akceptacji regulaminu Google AdWords.

2.6. Wartość kuponu promocyjnego wynosi 200 zł przy zakupie usługi Personal Hosting lub WEBski Kreator oraz 250 zł przy zakupie usługi Business Hosting lub WEBski Kreator PRO. Warunkiem dodania do stanu konta Google AdWords należącego do uczestnika promocji kwoty o której mowa w zdaniu poprzednim  jest wcześniejsze wydanie przez uczestnika kwoty co najmniej 100 zł w ramach własnego konta Google AdWords.

2.7. Kwota promocyjna może zostać przeznaczona jedynie na opłacenie płatnych reklam w programie Google AdWords, nie podlega wypłacie w pieniądzu lub też zamianie na towar czy też usługę. Kwota promocyjna nie może być przedmiotem handlu, zbycia, sprzedaży lub wymiany z osobami trzecimi.

2.8. Promocją nie są objęci pracownicy organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK, ich udziałowcy oraz pracownicy.

2.9. Każdy Klient/Partner AZ.pl korzystający z promocji może otrzymać tylko jeden kupon AdWords.

3. Końcowe postanowienia

3.1. Promocja może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez AZ.pl, Google Ireland Limited lub którykolwiek z podmiotów afiliowanych oferujących program Google AdWords w kraju uczestnika, bez podawania powodów.

3.2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany oferty promocyjnej na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

3.3. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania kuponu Google AdWords.

3.4. Uzytkownik odpowiada za opłacenie wszelkich naliczonych podatków.