AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji Przedłużenie 30 dni przed wygaśnięciem

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen funkcjonalnych i regionalnych jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 28.10.2013 godz. 8:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji:

1. Promocja dotyczy domen wskazanych jako objęte promocją w cenniku publikowanym na stronie http://www.az.pl/domeny-cennik-hurtowy-domen-az.pl.html .

2. Za odnowienie domeny wcześniej niż 30 dni przed jej wygaśnięciem, przysługuje rabat zgodny z aktualnym cennikiem publikowanym na stronie http://www.az.pl/domeny-cennik-hurtowy-domen-az.pl.html .

3. Promocja dotyczy klientów posiadający w AZ.pl status: s100, s200, s500, s1000, s5000.

4. Rabat naliczany jest automatycznie w momencie przedłużania domeny w Panelu Klienta, w zakładce: Moje Odnowienia, Przedłuż Abonament.

5. Promocja: Przedłużenie 30 dni przed wygaśnięciem, nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez AZ.pl.

6. Jako datę naliczenia odpowiedniej wartości rabatu, przyjmuje się datę wpłynięcia środków za odnowienie na konto AZ.pl.