AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji weekendowej „Złoty weekend w Az.pl”

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej „Jesienne zakupy w Az.pl” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 15. listopada 2007 r. godz. 15:00 do 19. listopada 2007 r. godz. 8:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

 

Postanowienia ogólne


1. Warunkiem skorzystania z promocyjnych cen rejestracji i usług jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.

2. Az.pl zastrzega sobie prawo ustanowienia innych cen na stronie www.az.pl i w Panelu Klienta/ Partnera.

 
Zasady promocji.

 
A) Rejestracja domeny globalnej .com


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .com.

2. Opłata za rejestrację domeny .com na okres jednego roku wynosi 6,99zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 6,99 zł netto nie więcej niż pięć nazw .com. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 15 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .com nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


B) Rejestracja domeny globalnej .net


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .net.

2. Opłata za rejestrację domeny .net na okres jednego roku wynosi 6,99zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 6,99 zł netto nie więcej niż pięć nazw .net. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 12 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .net nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


C) Rejestracja domeny .de


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .de.

2. Opłata za rejestrację domeny .de na okres jednego roku wynosi 6,99zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 6,99 zł netto nie więcej niż pięć nazw .de. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 29 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .net nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

D) Rabat 25% na zamówienie konta hostingowego


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
2. W ciągu trwania promocji, cena rejestracji konta Początek, Start, Standard lub Pro na okres jednego roku lub dłuższy zostanie obniżona o 25%.
3. Rabat 25% dotyczy wyłącznie nowo zakładanych hostingów i nie może być wykorzystany przy przedłużeniu konta.

E) Cena promocyjna rejestracji konta Początek na okres 6 miesięcy.


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
2. W ciągu trwania promocji, cena rejestracji konta Początek na okres 6 miesięcy wynosi 29 zł netto.
3. Cena 29 zł netto dotyczy wyłącznie nowych rejestracji i nie może by
�� uwzględniona w przypadku przedłużeń.

F) Złota Rejestracja domeny w cenie 8,99 zł netto


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
2. Cena promocyjna 8,99 zł netto dotyczy pierwszego, rocznego okresu abonamentowego usługi Złota Rejestracja.
3. Cena 8,99 zł nie zawiera ceny rejestracji domeny.

G) Cena promocyjna aplikacji Kreator Stron WWW 6 stron


1. Cena promocyjna 8,99 zł netto dotyczy zamówienia aplikacji Kreator Stron WWW 6 stron na okres 1 roku.

H) Rejestracja domen polskich i funkcjonalnych


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich: .pl oraz funkcjonalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

29.0 zł + VAT dla domen .pl,

25.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 29 zł netto oraz 25 zł netto nie więcej niż pięć nazw .pl i pięć nazw funkcjonalnych. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 39 zł netto za domenę .pl i 35 zł netto za domenę funkcjonalną.


4. Niezastosowanie się do punktu trzeciego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.


5. Warunkiem skorzystania z cen 29 zł netto dla domen .pl oraz 25 zł netto dla domen funkcjonalnych jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.


6. Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.


7. Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

9. Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie Az.pl w cenniku.

Różnica wynosi:

70.0 zł netto dla domen .pl,

50.0 zł netto dla domen funkcjonalnych


10. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich

a) Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Wydanie kodu authinfo nie zwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonej w regulaminie firmy Az.pl.

b) Zgodnie z zapisem NASK brzmiącym w następującej formie:

Transfer nazwy domeny z NASK do wybranego Usługobiorcy jest bezpłatny. W przypadku Transferu domeny do NASK, opłata wynosi 80 PLN/netto. Opłaty u Partnera są traktowane indywidualnie przez każdego z nich, więc przed transferem usługi należy zapoznać się z jego ofertą

pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.

c) W przypadku braku otrzymania wymaganej kwoty od abonenta domeny za wydanie kodu authinfo, firma Az.pl wezwie abonenta do zapłaty. Firma Az.pl zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia procedury windykacyjnej wobec abonenta, który nie zastosuje się do wymogów w/w wezwania do zapłaty a także do zgłoszenia takiego klienta do Krajowego Rejestru Dłużników.


11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie:  Regulamin.

12. Z udziału w promocji wyłączeni są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status Rejestratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

13. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowi��zuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.Odpowiedzialność


1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.