AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Personal Hosting z 90% rabatem tylko z PCWorld.pl!

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Personal Hosting z 90% rabatem tylko z PCWorld.pl!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 30.08.2013 (godz. 18.00). Data zakończenia promocji: 30.11.2013 (godz. 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl  lub w Panelu Klienta i podanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego konta hostingowego Personal zamawianego na okres jednego roku.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny zamówienia jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta i podanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia

3. Kod promocyjny jest możliwy do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie kodu. Po przekroczeniu limitu 1 konta hostingowego Personal w promocyjnej cenie kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html.

4. Opłata za zamówienie kont hostingowych w promocyjnej cenie wynosi 24,90 zł + VAT dla konta Personal Hosting na okres jednego roku.

5. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Do kont hostingowych Personal Hosting zakupionych w niniejszej promocji nie przysługują darmowe domeny.

7. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

8. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

9. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie:

http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.