AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwyć i zarejestruj domenę .PL ZA DARMO!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwyć i zarejestruj domenę .PL ZA DARMO! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 27 sierpnia 2013 roku (godzina 18.00). Data zakończenia promocji: 3 września 2013 roku. (godzina 18.00).

IV. Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domeny na stronie www.az.pl.

2. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w okresie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl.

3. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla jednego przechwycenia nie wliczając w to niewykorzystanych wcześniej limitów do darmowego przechwycenia domeny. Przechwyconą domenę objętą promocją można zarejestrować za 0zł na okres 1 roku. Przedłużenie domen jest zgodne z aktualnym cennikiem AZ.pl.

4. Promocja nie dotyczy Klientów i Partnerów ze statusem S100 lub wyższym.

5. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona przechwycenia domeny objętej promocją. Termin przechwycenia musi zawierać się w terminie trwania promocji.

6. Promocja nie dotyczy domen, które po pozytywnym przechwyceniu biorą udział w Aukcji Domeny Przechwyconej, zwanej Aukcją Specjalną.