AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Nagradzamy transfer .PL do AZ - odbierz 10zł RABATU!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Nagradzamy transfer .PL do AZ - odbierz 10zł RABATU! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 20 sierpnia 2013 roku (godz. 18.00). Data zakończenia promocji: 27 sierpnia 2013 roku (godz. 18.00).

2. Podstawą udziału w promocji jest dokonanie transferów domen do AZ.pl i przynajmniej jedno odnowienie domeny z Panelu Klienta w czasie trwania niniejszej promocji.

IV. Zasady promocji

1. Celem promocji jest przeniesienie (transfer) domen polskich do AZ.pl oraz ich odnowienie w serwisie AZ.pl w okresie trwania promocji.

2. AZ.pl w ramach promocji nie ogranicza praw do pobierania kodów authtinfo w celu przenoszenia (transferów) domen.

3. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w okresie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl.

4. Promocja dotyczy dokonania transferu domen polskich do AZ.pl oraz odnowienia domeny polskiej w jednym Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl w okresie trwania promocji.

5. Za przetransferowanie domeny polskiej oraz jej odnowienie zgodnie z regulaminem promocji Użytkownik otrzyma rabat w wysokości 10 zł netto na nowe zamówienia (zamówienia nie dotyczą certyfikatów ssl oraz opcji na domeny)

6. Dla niniejszej promocji istnieją ograniczenia ilości domen transferowanych i odnawianych w danym Panelu Klienta w ramach promocji i wynoszą one maksymalnie 5 domen.

7.  AZ.pl ma prawo weryfikować poprawność dokonanych transferów i odnowień.

8. Do ilości dokonanych transferów domen polskich wliczają się jedynie poprawne i pozytywnie zakończone transfery oraz odnowienia domen w okresie promocyjnym na podstawie zasad opisanych powyżej.

9. Promocja nie dotyczy Partnerów z uprzywilejowanym statusem oraz z cenami VIP.

10. Cena odnowienia domeny po transferze jest ustalana na podstawie promocji za odnowienie domen po transferze, regulamin dostępny jest na stronie: http://www.az.pl/domeny-regulaminy-promocje-domeny_pid_301.html