AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Globalnych i Domen .EU

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen globalnych i domen .eu jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl
.


Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.


Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 03.06.2011 godz. 13:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Uczestnikiem w przypadku domen .eu mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie UE bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie UE, o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Z promocji wyłączone są podmioty, w imieniu których rejestracja domen lub zarządzania Panelem Klienta/Partnera realizowane jest przez osoby trzecie.

4. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

5. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

II Domeny globalne i domeny eu


A) Rejestracja domen globalnych i domen eu
1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .com, .net, .org, .biz, .info i .eu.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


9,90 zł + VAT dla domen .com
9,90 zł + VAT dla domen .net
9,90 zł + VAT dla domen .org
9,90 zł + VAT dla domen .biz
9,90 zł + VAT dla domen .info
9,90 zł + VAT dla domen .eu


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla
jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 1 domeny wliczają się domeny .com, .net, .org, .biz, .info i .eu). Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma.

Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:


24,90 zł
+ VAT dla domen .com
24,90 zł + VAT dla domen .net
24,90 zł + VAT dla domen .org
24,90 zł + VAT dla domen .biz
24,90 zł + VAT dla domen .info
24,90 zł + VAT dla domen .eu

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana od 5 stycznia 2010 roku.

5. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.


6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

8. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.