AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

PRZECHWYĆ domenę .PL i zarejestruj ją ZA DARMO!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „PRZECHWYĆ domenę .PL i zarejestruj ją ZA DARMO! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 16 lipca 2013 roku (godzina 18.00). Data zakończenia promocji: 30 lipca 2013 roku. (godzina 18.00).

IV. Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domeny na stronie www.az.pl.

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla jednego przechwycenia nie wliczając w to niewykorzystanych wcześniej limitów do darmowego przechwycenia domeny. Przechwyconą domenę objętą promocją można zarejestrować za 0zł na okres 1 roku. Przedłużenie domen jest zgodne z aktualnym cennikiem AZ.pl.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona przechwycenia domeny objętej promocją. Termin przechwycenia musi zawierać się w terminie trwania promocji.

5. Promocja nie dotyczy domen, które po pozytywnym przechwyceniu biorą udział w Aukcji Domeny Przechwyconej, zwanej Aukcją Specjalną.