AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Polskich Domen Regionalnych

Organizator promocji.Organizatorem akcji promocyjnej "Rejestracja i Przedłużenia Polskich Domen Regionalnych” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).


2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 25 października 2007 r. godz. 14:00 do 21 grudnia 2007 r. godz. 14:00.


Zasady promocji.


A) Rejestracja polskich dome regionalnych


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego polskich domen regionalnych
.

2. Pod pojęciem domen regionalnych rozumie się domeny o rozszerzeniach wyszczególnionych na stronie http://dns.pl/dns-regiony.html .


3. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi 4,99zł + VAT dla wszystkich domen regionalnych


4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


5. Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie Az.pl w cenniku. Różnica wynosi 20 zł netto.


6. Wydawanie kodów authinfo dla domen regionalnych odbywa się na ogólnych zasadach rejestracji domen polskich uwzględnionych w Regulaminie Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich dostępnym pod adresem http://www.az.pl/domeny-regulaminy-promocje-domeny_pid_26.html


7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.


8. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.


9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.


10. Z udziału w promocji wyłączeni są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status Rejestratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.


11. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


Odpowiedzialność

 

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn decyzji.