AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

40% rabat na Przechwytywanie Domen w AZ.pl!

I. Organizator promocji

1. Organizatorem akcji promocyjnej „40% rabat na Przechwytywanie Domen w AZ.pl!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.


III. Czas trwania promocji: Rabat 40% na przechwytywanie domen w AZ.pl!

1. Data rozpoczęcia promocji: 07.10.2013. Data zakończenia promocji: do odwołania przez AZ.pl.

IV. Zasady promocji

1. Złożenie zamówienia na przechwycenie domeny zarejestrowanej lub zarezerwowanej lub testowej (DNT), do momentu uwolnienia przez rejestr domeny do przechwycenia, otrzymuje status zamówienia oczekującego na realizację.

2. Rejestracja przechwyconej na rzecz Klienta domeny, który wcześniej złożył zamówienie na jej przechwycenie, oznacza zmianę statusu zamówienia z oczekującego na realizację na zrealizowane.

3. Użytkownik, który wcześniej nie dokonał żadnych operacji płatnych w ramach serwisu AZ.pl, jest określany przez system jako niezweryfikowany.

4. W momencie składania zamówienia na przechwycenie domeny, AZ.pl pobiera od Użytkownika niezweryfikowanego depozyt, czyli kwotę za operację przechwycenia wraz z ceną rejestracji domeny obowiązującej zgodnie z cennikiem Usług.

5. Kwota depozytu jest zwracana na saldo Panelu Klienta w momencie gdy:

-przechwycenie domeny nie jest możliwe
-gdy użytkownik samodzielnie z poziomu Panelu Klienta usunie domenę z zamówionych do przechwycenia.

5. Promocja rabat 40% na przechwytywanie domen w AZ.pl, dotyczy Klientów, którzy przechwytują i utrzymują przechwycone domeny w AZ.pl. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.


Przechwytywanie - Duża szansa, wybierane dla wartościowych domen
28,90 zł , 48.90 zł netto za przechwycenie*

Sekunda Później - Ekonomiczna wersja z jedną próbą przechwycenia
10,00 zł 16,70 zł za przechwycenie*

* Do kosztu przechwycenia domeny należy dodać kwotę za rejestrację
domeny.

6. W przypadku Użytkownika, który kiedykolwiek dokonał operacji płatnych w ramach serwisu AZ.pl, kwota depozytu nie jest pobierana.

7. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

8.  Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona przechwycenia co najmniej jednej domeny objętej promocją. Termin przechwycenia musi zawierać się w terminie trwania promocji.