AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Stwórz własną stronę WWW z 90% RABATEM!

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Stwórz własną stronę WWW z 90% RABATEM! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

II. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 02.04.2013r (godz. 18.00). Data zakończenia promocji: 09.04.2013 r. (godz. 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w otrzymany e-mail promocyjny lub podanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

III. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego kreatora WEBski Kreator WWW oraz kreatora WEBski Kreator PRO zamawianych na okres jednego roku.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny zamówienia jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w link w otrzymanym e-mailu promocyjnym lub wpisanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia na stronie www.az.pl.

3. Wszystkie maile promocyjne są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie maila. Po przekroczeniu limitu 1 kreatora WEBski Kreator WWW oraz 1 kreatora WEBski Kreator PRO w promocyjnej cenie kolejne kreatory będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem https://www.az.pl/webski.html.

4. Opłata za zamówienie kreatorów WWW w promocyjnej cenie wynosi 2,34 zł + VAT na okres 6 miesięcy, 4,68 zł + VAT na okres jednego roku dla kreatora WEBski Kreator WWW oraz 17,40 zł + VAT na okres 6 miesięcy, 34,80 zł + VAT na okres jednego roku dla kreatora WEBski Kreator PRO.

5. Przedłużenie daty ważności kreatora WWW zamówionego w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia Kreatora WWW na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia kreatora objętego promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 7 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Do WEBski Kreator WWW oraz WEBski Kreator PRO objętych warunkami promocji, nie przysługują darmowe domeny .EU.

9. Użytkowanie kreatora zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocj.

IV. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.