AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kod promocyjny 25%

 

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „
Kod promocyjny 25%” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji:
26.04.2012r. (godzina 18.00). Data zakończenia promocji: do odwołania przez AZ.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie i opłacenie dowolnego zamówienia na nowe usługi, wykluczając odnowienia, certyfikaty ssl, przechwytywanie, giełdę, aukcję i opcje na stronie
www.az.pl. Naliczenie kodu rabatowego następuje automatycznie przy zamówieniu ze strony WWW na kwotę wyższą niż 5zł netto o ile koszyk nie zawiera odnowień usług, przechwytywań i opcji.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

IV. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy kodu na 25% rabatu przy złożeniu dowolnego zamówienia na nowe usługi, wykluczając odnowienia, przechwytywanie, giełdę, aukcje, certyfikaty ssl i opcje. Kod rabatowy jest ważny przez 30 dni od daty wygenerowania.

2. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl. Kod zostanie wygenerowany w Panelu Klienta jeżeli suma zamówienia przekroczy kwotę 10 zł netto.

3. Niniejsza promocja nie dotyczy Klientów ze statusami s100, s200, s500, s1000, s5000 lub VIP.

4. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia.

a) Uczestnikiem promocji "Kod promocyjny 25%" dla osób prawnych może być osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski;

b) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl;

c) Uczestnik promocji "Kod promocyjny 25%" dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny;
d) Uczestnik promocji "Kod promocyjny 25%" dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie,może być usunięcie zarejestrowanej domeny.

5. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.


6. Promocja nie obejmuje odnowień usług realizowanych przez AZ.pl, opcji oraz przechwytywania domen, certyfikatów ssl, giełdy i aukcji, domen zagranicznych.

7. Przedłużenie daty ważności usługi zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

8. Klient lub Partner może zamówić w jednym zamówieniu wyłącznie 5 domen .pl, 10 domen DNT, 5 domen globalnych, 5 domen .eu, które zostaną objęte promocją oraz miesięcznie do 50 domen .pl. Każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.


9. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia zamówień na kolejny okres abonamentowy.

10. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.