AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji G DATA za DARMO!

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „G DATA za DARMO! jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem, AZ.pl).

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.10.2011. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na konto hostingowe Hosting Personal lub Hosting Business na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1.Promocja polega na:

a) udostępnieniu Klientowi możliwości pobrania kodu aktywującego roczną wersję oprogramowania antywirusowego G DATA AntiVirus 2013 w przypadku zamówienia i opłacenia konta Hosting Personal. Ważność klucza przydzielana jest wg okresu zamówionej usługi tj. 3,6,12 i 24 miesiące. Wersja 30-dniowa udostępniana jest dla każdego okresu abonamentowego.

b) udostępnieniu Klientowi możliwości pobrania kodu aktywującego roczną wersję oprogramowania antywirusowego G DATA InternetSecurity 2013 w przypadku zamówienia i opłacenia konta Hosting Business. Ważność klucza przydzielana jest wg okresu zamówionej usługi tj. 3,6,12 i 24 miesiące. Wersja 30-dniowa udostępniana jest dla każdego okresu abonamentowego.

c) udostępnieniu Klientowi możliwości pobrania kodu aktywującego trzymiesięczną wersję oprogramowania G DATA AntiVirus lub G DATA InternetSecurity w przypadku zamówienia konta Hosting Personal oraz konta Hosting Business zamówionego na dowolny okres.

3. Klient powinien pobrać kod aktywacyjny w Panelu Klienta w terminie 60 dni od daty zamówienia konta Hosting Business bądź Hosting Personal. Brak pobrania kodu przez Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z promocji.

4. Kod aktywacyjny po jego udostępnieniu jest widoczny w Panelu Klienta przez 60 dni od daty zamówienia konta Hosting Business lub Hosting Personal. Nie wykorzystanie kodu aktywacyjnego w powyższym terminie oznacza rezygnację Klienta ze skorzystania z promocji.

5. Każdy uczestnik promocji może otrzymać wyłącznie 1 kod do jednego zamówionego konta.

6. Handel kodami aktywacyjnymi dla oprogramowania G DATA jest zabroniony.

7. Kody aktywacyjne dla oprogramowania G DATA nie podlegają zbyciu.

8. Warunkiem wykorzystania kodu G DATA AntiVirus 2013 lub G DATA InternetSecurity jest pobranie oprogramowania z linku podanego w mailu po zakupie wybranego konta hostingowego. Oprogramowanie G DATA można również pobrać ze strony producenta http://www.gdata.pl jednakże nie będzie ono posiadało darmowej, trzymiesięcznej licencji a jedynie taką jaka została ustalona przez dostawcę oprogramowania.

10. Przedłużenie oprogramowania G DATA zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

Dodatkowe zapisy.

1.Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, inne usługi lub świadczenia za oprogramowanie G DATA.

2.G Data Software Sp. z o.o. świadczy wsparcie techniczne dla oprogramowania antywirusowego G DATA AntiVirus oraz oprogramowania G DATA InternetSecurity.

3.Wymagania systemowe i sprzętowe aplikacji G DATA AntiVirus można znaleźć na stronie producenta: http://www.gdata.pl/antywirus-dla-domu-i-malej-firmy,g-data-antivirus-2012. Wymagania systemowe i sprzętowe aplikacji G DATA InternetSecurity można znaleźć na stronie producenta: http://www.gdata.pl/antywirus-dla-domu-i-malej-firmy,g-data-internetsecurity-2012

4. Użytkowanie konta Hosting Business, Hosting Personal oraz oprogramowania G DATA zamówionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności w wyniku i z przyczyn korzystania z oprogramowania G DATA.