AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Domena .com za 6,99 zł i 25% rabatu na konta hostingowe w Az.pl

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej "
Domena .com za 6,99 zł i 25% rabatu na konta hostingowe w Az.pl" jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 11 października 2007 r. godz. 15:00 do 15 października 2007 r. godz. 8:00. 

Zasady promocji.

A) Rejestracja domeny globalnej .com

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen globalnych .com.

2. Opłata za rejestrację domeny .com na okres jednego roku wynosi 6,99 zł netto.

3. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

4. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 6,99 zł netto nie więcej niż pięć nazw domenowych o rozszerzeniu .com. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 15 zł netto.

5. Warunkiem skorzystania z cen 6,99 zł netto dla domen .com jest złożenie zamówienia na stronie http://www.az.pl/. Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner. Samodzielna rejestracja w Panelu Klienta/ Partnera nie jest objęta promocją.

6. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie:  http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html

7. Skorzystanie z promocji dla domen .com nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

8. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.