AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwyć i zarejestruj 3 domeny .PL za DARMO!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwyć i zarejestruj 3 domeny .PL za DARMO!jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 27 listopada 2012 roku (godzina 18.00). Data zakończenia promocji: 4 grudnia 2012 roku. (godzina 18.00).

IV. Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domeny na stronie www.az.pl.

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla maksymalnie trzech nowych przechwyceń nie wliczając w to niewykorzystanych wcześniej limitów do darmowego przechwycenia domeny. Przechwycone 3 domeny objęte promocją można zarejestrować za 0zł na okres 1 roku. Przedłużenie domen jest zgodne z aktualnym cennikiem AZ.pl.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona przechwycenia conajmniej jednej domeny objętej promocją. Termin przechwycenia musi zawierać się w terminie trwania promocji.

5. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.