AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji Facebook

 

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Promocje Facebook” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 05.10.2012r. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl

2. Promocje ważne są w dniu ogłoszenia ich na portalu społecznościowym Facebook w godzinach 8.00 - 24.00 wybranego dnia.

3. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na wybraną usługę, ogłoszoną w promocji AZ na Facebook na stronie www.az.pl wpisując kod rabatowy w podsumowaniu koszyka.

4. Kod rabatowy widoczny jest dla użytkownika wyłącznie poprzez portal Facebook.

5. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

6. Zamówienia za 0 zł, realizowane będą w czasie rzeczywistym.

IV. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług, rejestracji i odnowień   domen  .PL, .EU, .COM, .NET, .INFO, .ORG, .BIZ , oraz   kont hostingowych w ograniczonej ilości sztuk w dniu obowiązywania   promocji na stronie www.az.pl.

2. Od dnia 23.05.13. Klient lub Partner, w ramach promocji Facebook, może zamówić 2 konta hostingowe, które zostaną objęte promocją, każde kolejne dodane ponad limit konto, nie wlicza się do promocji.

3. Promocją z kodem promocyjnym: "odnowienie20" objęci są Klienci nie posiadający statusu: Partner.

a) Promocja dotyczy domen: .PL, .EU, .COM, .NET, .INFO, .ORG, .BIZ nie objętych rabatem za wcześniejsze odnowienie.

b) Promocja jest ważna do godziny 24 w dniu promocji lub do wyczerpania ilości usług objętych promocją.

c) Promocją z dnia 06.06.13. objętych jest 20 ID, którzy jako pierwsi złożą zamówienie na odnowienie domen z kodem: "odnowienia20".

4. Ilość sztuk usług jakie zostają objęte promocją jest ogłoszona na portalu Facebook w dniu uruchomienia promocji.

5. Warunkiem otrzymania rabatu lub darmowej usługi, jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl oraz podanie kodu rabatowego w podsumowaniu zamówienia, o ile ten nie został wcześniej wykorzystany.

6. Wszystkie kupony rabatowe i inne ogłoszone promocje są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie kuponu.

7. Wybranych 25 uczestników ogłoszonych w dniu 06.12.12., 17.12.12., 24.12.12., 10.01.13., 08.03.13., 11.03.13., 21.03.13. promocji, otrzyma gadżety. Gadżety zostaną wysłane na adres wskazany w Panelu Klienta, w zakładce Dane użytkownika.

8. Wybranych 10 uczestników ogłoszonej w dniu 07.02.13. promocji, otrzyma 10 podwójnych wejściówek do Multikina. Wejściówki będzie można wykorzystać do dnia 30.06.2013 roku. Wejściówki w formie wirtualnych kodów, wysłane zostaną na adres e-mail 10 wybranych uczestników promocji. Każdy z uczestników poproszony zostanie o mailowe potwierdzenie odbioru kodów.

9. AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl.

10. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.