AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji "Rzuć się w wir zakupów w Az.pl"

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej „Rzuć się w wir zakupów w Az.pl” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.
1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 27. września 2007 r. godz. 15:00 do 1. października 2007 r. godz. 8:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.Zasady promocji.
A) Rejestracja domeny polskiej


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .pl.

2. Opłata za rejestrację domeny .pl na okres jednego roku wynosi 19 zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 19 zł netto nie więcej niż pięć nazw .pl. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 39 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Warunkiem skorzystania z cen 19 zł netto dla domeny .pl jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.

8. Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

10. Skorzystanie z promocji dla domeny .pl nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

B) Rejestracja domeny globalnej .com


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .com.

2. Opłata za rejestrację domeny .com na okres jednego roku wynosi 7zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 7 zł netto nie więcej niż pięć nazw .com. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 15 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .com nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

C) Rabat 30% na zamówienie konta hostingowego


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami Regulamin Usług Az.pl dostępnym na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html

2. W ciągu trwania promocji, cena rejestracji konta Start, Standard lub Pro zostanie obniżona o 30%.

3. Rabat 30% dotyczy wyłącznie nowo zakładanych hostingów i nie może być wykorzystany przy przedłużeniu konta.

4. Warunkiem skorzystania z rabatu 30% jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.


Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.