AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

AZ.pl wspiera przedsiębiorczość kobiet. Wzmocnij widoczność w sieci.

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „AZ.pl wspiera przedsiębiorczość kobiet. Wzmocnij widoczność w sieci.” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl oraz Kongres Kobiet.

II. Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest zachować cegiełkę z kodem rabatowym lub dowód wpłaty w przypadku zakupu cegiełki online do weryfikacji przez okres trwania promocji.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 14.09.2012r (godz. 10.00). Data zakończenia promocoji 30.11.2012 (godz. 18.00).

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl/kongreskobiet i podanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Kod rabatowy znajduje się na zakupionej cegiełce lub zostanie udostępniony po wpłacie online.

3. Osoby dokonujące zakupu cegiełki online poprzez strone www.kongreskobiet.pl wpisują kod rabatowy wskazany na dedykowanej stronie promocji www.az.pl/kongreskobiet

4. Wpłaty za dodatkowe usługi poza promocją należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma.

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego konta hostingowego Personal lub konta hostingowego Business zamawianych na okres pół roku.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny zamówienia jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl/kongreskobiet i wpisanie kodu rabatowego podczas skłądania zamówienia. Kod rabatowy znajduje się na zakupionej cegiełce lub zostanie udostępniony po wpłacie online.

3. Każdy uczestnik promocji może skorzystać z niej tylko raz. W ramach promocji jeden Klient może zamówić tylko jedno konto. Po wykorzystaniu promocji kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html.

4. Opłata za zamówienie kont hostingowych w promocyjnej cenie wynosi 0 zł dla konta Personal Hosting na okres pół roku oraz 0zł dla konta Business Hosting na okres pół roku.

5. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Do kont hostingowych Personal Hosting oraz Business Hosting zakupionych w niniejszej promocji przysługuje jedna domena .eu za darmo.

7. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

8. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

9. W przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.