AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Pierwsze przechwycenie za 0zł!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Pierwsze przechwycenie za 0zł! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. 

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 26.04.2012 roku. Data zakończenia promocji: do odwołania przez AZ.pl.

IV. Zasady promocji

1. Celem promocji jest wyłączenie Klienta z opłaty administracyjnej za pierwsze przechwycenie domeny.

2. AZ.pl w ramach promocji ogranicza ilość darmowych przechwyceń do ilości jednej sztuki na Klienta.

3. W przypadku przekroczenia ilości darmowych przechwyceń, każda kolejna próba obarczona jest kosztem zgodnym z aktualnym cennikiem przechwytywania.

4. Do każdego pozytywnego przechwycenia należy doliczyć opłatę za rejestrację domeny. Opłata za rejestrację przechwyconej domeny, wynika z Regulaminu Przechwytywania http://domeny.az.pl/regulamin-przechwytywania-domen.html

5. W przypadku jeżeli wyłącznie jeden Użytkownik zgłosił nazwę domeny internetowej do przechwycenia, a nazwa ta zostanie przechwycona przez Konsorcjum AZ.pl, przechwycona nazwa domenowa zostanie zarezerwowana na rzecz Użytkownika zgłaszającego nazwę domeny internetowej do przechwycenia.

6. Wykorzystanie warunków promocji jest jednorazowe i nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo.

7. Cena odnowienia domeny jest zgodna z aktualnym cennikiem odnowień AZ.pl.

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.