AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rabat za odnowienie domen i hostingów

 

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen funkcjonalnych i regionalnych jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 14.08.2012 godz. 13:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji:

1. Promocja dotyczy odnowienia domen i hostingów, których rejestratorem jest AZ.pl.

2. Za wcześniejsze odnowienie domeny i hostingu przysługuje następujący rabat: odnowienie 90 - 60 dni przed wygaśnięciem - 20% rabatu do ceny odnowienia
odnowienie 59 - 30 dni przed wygaśnięcie - 15% rabatu do ceny odnowienia

3. Promocja nie dotyczy klientów posiadający w AZ.pl status s100, s200, s500, s1000, s5000 lub vip.

4. Rabat naliczany jest automatycznie w momencie przedłużania domeny lub konta hostingowego w panelu klienta, w zakładce: Moje Odnowienia, Przedłuż Abonament.

5. Promocja Rabat za Odnowienie nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez AZ.pl.

6. Jako datę naliczenia odpowiedniej wartość rabatu przejmuje się datę wpłynięcia środków za odnowienie na konto AZ.pl.