AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Powitaj lato z AZ.pl - odbierz rabat 40% na WSZYSTKO!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Powitaj lato z AZ.pl - odbierz rabat 40% na WSZYSTKO! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 03.07.2012r. (godz. 18.00) Data zakończenia promocji: 10.07.2012r. (godz. 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest kliknięcie na mail rabatowy lub  złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl wpisując widoczny kod rabatowy w podsumowaniu koszyka.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

IV. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług na stronie www.az.pl.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 40% na zamówienie, jest kliknięcie na link umieszczony w e-mailu rabatowym oraz złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

3. Wszystkie e-maile rabatowe 40% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie e-maila.

4. Do sumy zamówienia wliczane są tylko nowo zamawiane usługi. Odnowienia usług i certyfikatów SSL  nie są wliczane do sumy zamówienia. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się zarówno nowe usługi, jak i odnowienia usług, założenia opcji i certyfikatów SSL rabat zostanie przyznany tylko na nowe usługi.

5. Do promocji przydzielone są limity dla wszystkich Klientów i Partnerów. Po przekroczeniu limitów wskazanych w punkcie 6 rabat nie zostanie naliczony dla kolejnych usług spoza limitu a ich ceny będą cenami standardowymi.

6. Klient lub Partner może zamówić wyłącznie 20 domen, 20 domen DNT oraz 5 opcji które zostaną objęte promocją, każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.

7. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.

V. Odpowiedzialność

AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.