AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji weekendowej „Jesienne zakupy w Az.pl”

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej „Jesienne zakupy w Az.pl” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 20. września 2007 r. godz. 15:00 do 24. września 2007 r. godz. 8:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

 

Postanowienia ogólne


1. Warunkiem skorzystania z promocyjnych cen rejestracji i usług jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.

2. Az.pl zastrzega sobie prawo ustanowienia innych cen na stronie www.az.pl i w Panelu Klienta/ Partnera.

 
Zasady promocji.

 
A) Rejestracja domeny globalnej .com


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .com.

2. Opłata za rejestrację domeny .com na okres jednego roku wynosi 7zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 7 zł netto nie więcej niż pięć nazw .com. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 15 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .com nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


B) Rejestracja domeny globalnej .net


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .net.

2. Opłata za rejestrację domeny .net na okres jednego roku wynosi 7zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 7 zł netto nie więcej niż pięć nazw .net. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 12 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .net nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


C) Rejestracja domeny .de


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .de.

2. Opłata za rejestrację domeny .de na okres jednego roku wynosi 7zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 7 zł netto nie więcej niż pięć nazw .de. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 29 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

9. Skorzystanie z promocji dla domeny .net nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

D) Rabat 25% na zamówienie konta hostingowego


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
2. W ciągu trwania promocji, cena rejestracji konta Początek, Start, Standard lub Pro na okres jednego roku lub dłuższy zostanie obniżona o 25%.
3. Rabat 25% dotyczy wyłącznie nowo zakładanych hostingów i nie może być wykorzystany przy przedłużeniu konta.

E) Cena promocyjna rejestracji konta Początek na okres 6 miesięcy.


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
2. W ciągu trwania promocji, cena rejestracji konta Początek na okres 6 miesięcy wynosi 29 zł netto.
3. Cena 29 zł netto dotyczy wyłącznie nowych rejestracji i nie może być uwzględniona w przypadku przedłużeń.

F) Złota Rejestracja domeny w cenie 9 zł netto


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
2. Cena promocyjna 9 zł netto dotyczy pierwszego, rocznego okresu abonamentowego usługi Złota Rejestracja.
3. Cena 9 zł nie zawiera ceny rejestracji domeny.

G) Cena promocyjna aplikacji Kreator Stron WWW 6 stron


1. Cena promocyjna 9 zł netto dotyczy zamówienia aplikacji Kreator Stron WWW 6 stron na okres 1 roku.


Odpowiedzialność


1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.