AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Obniżka cen .PL i kasa za wystawienie!

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Obniżka cen .PL i kasa za wystawienie! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 15.05.2012r (godz. 18.00). Data zakończenia promocji: 31.05.2012 r. (godz. 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest wystawienie domeny lub domen na Giełdzie Domen AZ.pl.

3. Każdemu Klientowi, który skorzysta z promocji w określonym czasie przysługuje bonus pieniężny określony w pkt. 3 "Zasad promocji"

4. Saldo Panelu Klienta, który spełnił wymogi promocji zostanie zasilone w dniu 01.06.2012.

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy domen wystawionych na Giełdzie Domen AZ.pl.

2. Każdy użytkownik może wystawić dowolną ilość domen na Giełdzie Domen poprzez Panel Klienta.

3. Wystawienie domeny na giełdzie jest premiowane. Domeny z AZ.pl - 1 zł netto za każdą wystawioną na Giełdzie Domen, domeny spoza AZ.pl - 25 gr netto za każdą wystawioną na Giełdzie Domen.

4. Dla niniejszej promocji istnieją ograniczenia maksymalnej kwoty zasilenia Panelu Klienta w ramach promocji:

     a) maksymalna kwota zasilenia dla Klientów wystawiających domeny z AZ.pl wynosi 100 zł netto.

    b) maksymalna kwota zasilenia dla Klientów wystawiających domeny spoza z AZ.pl wynosi 100 zł netto.
          (limit przyznawany jest na Panel Klienta oraz Imię i Nazwisko)

5. Panel Klienta może zostać zasilony tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo w promocji.

6. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona wystawienia domeny lub domen na Giełdzie AZ.pl

7. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. W przypadku zmiany zasad promocji Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.