AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Personal taniej 82% z voucherem B2Bdeal.pl

Personal taniej 82% z voucherem B2Bdeal.pl

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Pakiet Personal taniej 82% z voucherem B2Bdeal.pl” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 11.05.2012r (godz. 8.00). Data zakończenia promocji: 03.06.2012 r. (godz. 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez podanie numeru PIN vouchera zakupionego na portalu b2bdeal.pl. Kod PIN należy podać w odpowiednim miejscu, podczas składania zamówienia na www.azpl. Zakup vouchera na portalu b2bdeal.pl upoważniaja do zamówienia Pakietu Personal Hosting na okres jednego roku w cenie 39 zł netto.

AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

W pakiecie Personal zamawiający otrzymuje:

- 3 domeny .PL za 0 zł
- konto o pojemności 50 GB
- transfer danych bez limitu
- kupon Google AdWords o wartości 150 zł
- pakiet skryptów Softaculous
- WEBski Kreator WWW za 0 zł przez 6 m-cy
- Dysk Online
- Administracja cPanel
- G Data AntiVirus

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego konta hostingowego Personal zamawianego na okres jednego roku.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny zamówienia jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl oraz wpisanie numeru PIN vouchera podczas składania zamówienia na stronie www.az.pl.

3. Kod PIN z danego vouchera można wykorzystać tylko raz. Jedna firma może wykorzystać nieograniczioną liczbę voucherów.

4. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. W przypadku zmiany zasad promocji Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność


1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.