AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin usługi Kreator WWW

Regulamin usługi Kreator WWW

I. Definicje:

1) AZ.pl - AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin,  wpisaną do KRS pod numerem 0000360147, zwana dalej AZ.pl

2) Kreator WWW - Aplikacje online autorstwa CM4all dostępne w ramach usług świadczonych przez AZ.pl w szczególności pod nazwami: WEBski Kreator WWW, WEBski Kreator PRO, umożliwiające tworzenie i publikację stron internetowych, zawierające edytor WYSIWYG pozwalający na podgląd treści widocznej na finalnej stronie WWW oraz zawierający szereg funkcji dobrze znanych z edytorów tekstu. Producentem aplikacji jest Content Management AG, Im Mediapark 6, D-50670 Cologne, Niemcy współpracująca z AZ.pl.

II. Postanowienia

1. Szczegółowa oferta cenowa usługi Kreator WWW znajduje się pod adresem http://www.az.pl/webski.html.

2. Warunkiem korzystania z Kreatora WWW jest korzystanie z usług świadczonych przez AZ.pl w ramach zawartej umowy.

3. Strony internetowe utworzone i opublikowane za pomocą Kreatora stron WWW mogą być używane tylko dla  opłaconego abonamentu konta hostingowego z bezpłatnym kreatorem stron WWW lub opłaconych Kreatorów stron WWW bez limitu, na serwerach AZ.pl.

4. Kreator stron WWW, który nie będzie wykorzystywany przez Użytkownika przez okres 1 miesiąca od daty założenia, zostanie zablokowany a następnie usunięty przez AZ.pl.

5. Użytkownik może zamówić jednorazowo kreator WEBski Kreator WWW za 0zł na okres 3 miesięcy. Ponowne wykorzystanie darmowej wersji po zamówieniu stanie się niemożliwe.

6. Po otrzymaniu deklaracji od Użytkownika o chęci korzystania z Kreatora stron WWW zostanie on ponownie aktywowany do daty wygaśnięcia opłaconego zamówienia na Kreator stron WWW lub konto hostingowe z bezpłatnym Kreatorem stron WWW.

7. Przy użyciu Kreatora stron WWW można wygenerować stronę w ramach jednej nazwy domeny.

8. WEBski Kreator WWW ograniczony jest liczbą możliwych do wykorzystania punktów w ilości 20. WEBski Kreator PRO nie posiada ograniczeń punktowych.

9. WEBski Kreator WWW i WEBski Kreator PRO mogą zostać uaktywnione w szczególnych przypadkach do 30 min od złożenia zamówienia i jego opłacenia.

10. AZ.pl zastrzega sobie prawo publikacji adresów i miniaturek stron Użytkowników wygenerowanych za pomocą Kreatora stron WWW w celach promocyjnych w witrynie http://www.az.pl

11. W okresie 60 dni przed wygaśnięciem usługi  konta hostingowego lub Kreatora stron WWW dotychczasowy Użytkownik nie może być Uczestnikiem promocji dla usługi konta hostingowego oraz Kreatora stron WWW w AZ.pl. W takim przypadku warunkiem skorzystania z promocji, o której mowa w zdaniu poprzednim jest opłacenie odnowienia usługi wygasającej na kolejny okres abonamentowy.

12. AZ.pl oferuje usługę Kreator WWW na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i Regulaminie usług AZ.pl opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html oraz regulaminów promocyjnych.