AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji Rabat 20% na Twoje zakupy w Az.pl

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej "Rabat 20% na Twoje zakupy w Az.pl” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.

 

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

Czas trwania promocji.

 

1.Promocja trwa od 13 września 2007 r. godz. 15:00 do 17 września 2007 r. Godz. 8:00.

2.Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie obowiązywania promocji.

3.Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4.Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

 

Zasady promocji.

 

A) Rabat 20 procent na nowe zamówienia

1.Promocja dotyczy wszystkich zamówień na nowe usługi w Az.pl złożonych w czasie trwania promocji. 

2.Warunkiem skorzystania z promocji "Rabat 20% na Twoje zakupy w Az.pl” jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl. Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.

3.Najwyższy możliwy do uzyskania rabat na zamówienie wynosi 20%.

4.Użytkowanie usług zakupionych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

5.Przedłużenie daty ważności usług zarejestrowanych w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6.Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia usług na okres abonamentowy.

7.Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

8.Promocja nie obejmuje przedłużeń usług na kolejny okres abonamentowy.

9.W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienie Regulaminu usług Az.pl.

 


Odpowiedzialność

 

1.Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.