AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Promocja na Święta Wielkanocne - rabat 50% na WSZYSTKO!

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja na Święta Wielkanocne - rabat 50% na WSZYSTKO! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 03.04.2012r (koniec dnia). Data zakończenia promocji: 10.04.2012r. (godzina 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest kliknięcie na mail rabatowy lub  złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl wpisując widoczny kod rabatowy w podsumowaniu koszyka.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług na stronie www.az.pl.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 50% na zamówienie, jest kliknięcie na link umieszczony w e-mailu rabatowym oraz złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

3. Wszystkie e-maile rabatowe 50% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie e-maila.

4. Do sumy zamówienia wliczane są tylko nowo zamawiane usługi. Odnowienia usług i zakładanie certyfikatów SSL  nie jest wliczane do sumy zamówienia. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się zarówno nowe usługi, jak i odnowienia usług oraz  założenia certyfikatów SSL rabat zostanie przyznany tylko na nowe usługi.

5. Do promocji przydzielone są limity dla wszystkich Klientów i Partnerów. Po przekroczeniu limitów wskazanych w punkcie 6 rabat nie zostanie naliczony dla kolejnych usług spoza limitu a ich ceny będą cenami standardowymi.

6. Klient lub Partner może zamówić wyłącznie 20 domen, 20 domen DNT oraz 5 opcji które zostaną objęte promocją, każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.

7. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.

Odpowiedzialność

AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.