AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

100 zł na hosting w Az.pl

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej „100 zł na hosting w Az.pl” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 6. września 2007 r. godz. 15:00 do 10. września 2007 r. godz. 8:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.


Zasady promocji.


A) Rejestracja domeny globalnej .info

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .info.

2. Opłata za rejestrację domeny .info na okres jednego roku wynosi 5zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 5 zł netto nie więcej niż trzy nazwy .info. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 15 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Warunkiem skorzystania z cen 5 zł netto dla domeny .info jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.

8. Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

10. Skorzystanie z promocji dla domeny .info nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.
B) Rejestracja domeny polskiej

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .pl.

2. Opłata za rejestrację domeny .pl na okres jednego roku wynosi 19 zł netto.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 19 zł netto nie więcej niż trzy nazwy .pl. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 39 zł netto.

6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.

7. Warunkiem skorzystania z cen 19 zł netto dla domeny .pl jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.

Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.

8. Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.

10. Skorzystanie z promocji dla domeny .pl nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


C) Rabat 100 zł na zamówienie konta hostingowego


1. Korzystanie z usług hostingowych odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia usług. Regulamin Usług Az.pl dostępny jest na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html


2. W ciągu trwania promocji, cena rejestracji konta Start, Standard lub Pro zostanie obniżona o sto złotych netto.


3. Rabat 100 złotych dotyczy wyłącznie nowo zakładanych hostingów i nie może być wykorzystany przy przedłużeniu konta.


4. Warunkiem skorzystania z rabatu 100 zł netto jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.


Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.