AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Prezent na Walentynki - przechwytujesz i rejestrujesz 2 domeny ZA DARMO!

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Prezent na Walentynki - przechwytujesz i rejestrujesz 2 domeny ZA DARMO! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

 

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 14 luty 2012 roku. Data zakończenia promocji: 21 luty 2012 roku. (koniec dnia)

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domeny na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta. Pierwsze dwie zamówione do przechwycenia domeny zwolnione są z opłaty (prowizji) bez względu na posiadane obecnie niewykorzystane limity darmowych przechwyceń. Promocja obejmuje zarówno Klientów indywidualnych jak i firmy.

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla maksymalnie dwóch nowych przechwyceń nie wliczając w to niewykorzystanych wcześniej limitów do darmowego przechwycenia domeny. Przechwycone 2 domeny objęte promocją można zarejestrować za 0zł na okres 1 roku. Przedłużenie domen jest zgodne z aktualnym cennikiem AZ.pl.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona przechwycenia conajmniej jednej domeny objętej promocją.

5. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

6. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.