AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Domeny DNT za połowę ceny. Tylko w AZ!

 

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej „Domeny DNT za połowę ceny. Tylko w AZ” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.


1. Data rozpoczęcia promocji: 08.02.2012 r. Data zakończenia promocji: do odwołania
2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na usługi na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta na domeny DNT.
3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.
4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.


1. Promocja dotyczy 50% rabatu na zamówienia na domeny DNT.
2. Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta.
3. Po przekroczeniu limitu 20 domen DNT w promocji dalsze zamówienia realizowane są w cenie standardowej, czyli 1,10 zł za 1 domenę DNT .
4. Przedłużenie daty ważności usługi zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
5. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia zamówień na kolejny okres abonamentowy.

6. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.