AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwyć i zarejestruj do 3 domen zupełnie za DARMO!

 Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwyć i zarejestruj do 3 domen zupełnie za DARMO!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

5. Promocja składa się z 2 części:

Część: 3 Przechwycenia za DARMO

Cześć: Rejestracja 3 domen za DARMO

 

Część: 3 Przechwycenia za DARMO

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 31 października 2011 roku, godzina 23.00. Data zakończenia promocji: 30 listopada 2011 roku (koniec dnia).

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domeny na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta. Pierwsze 3 zamówione do przechwycenia domeny zwolnione są z opłaty (prowizji).

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla 3 domen.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.


Cześć: Rejestracja 3 domen za DARMO

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 31 października 2011 roku, godzina 23.00. Data zakończenia promocji: 30 listopada 2011 roku. (koniec dnia).

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny jest złożenie zamówienia na domenę w Panelu Klienta AZ.pl.

3. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi 0 zł.

4. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 3 domeny dla jednego Abonenta w jednym Panelu Partnera/Klienta (do domen objętych promocją wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne i domeny regionalne).

5. Odnowienie domeny zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do odnowienia domeny na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny objętej promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie domeny zamówionej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.