AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

AZ rozdaje domeny! .PL za darmo dla wszystkich!

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „AZ rozdaje domeny! .PL za darmo dla wszystkich! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

 

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 12.07.2011. Data zakończenia promocji: 26.07.2011.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie w Panelu Klienta/Partnera w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

Każdy Klient otrzymuje jedną domenę .PL za darmo bez względu na posiadane obecnie niewykorzystane limity darmowych domen .PL. Promocja obejmuje zarówno Klientów indywidualnych jak i firmy.

Po przekroczeniu liczby rejestracji domen objętych promocją kolejne domeny będą rejestrowane w cenie: 

     7,90 zł + VAT dla domen .pl (cena dla Partnerów ze Statusem S50 i wyższym wynosi 9,99 zł),

     6,90 zł + VAT dla domen funkcjonalnych (cena dla Partnerów ze Statusem S50 i wyższym wynosi 7,49 zł),

     2,49 zł + VAT dla domen regionalnych.

1. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera.

2. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

3. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich:
Firma AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.

4. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś według cen promocyjnych.

5. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.