AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

0zł opłaty administracyjnej i prowizji na Giełdzie Domen AZ.pl!

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „0zł opłaty administracyjnej i prowizji na Giełdzie Domen AZ.pl!" jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin
, zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl,
www.az.pl

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 21 czerwca 2011 roku. Data zakończenia promocji: 31 grudnia 2012 roku (do końca dnia).

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Celem promocji jest zwolnienie Klientów AZ.pl z zapłaty prowizji na Giełdzie Domen.

2. Kwota minimalna transakcji na Giełdzie Domen wynosi 20 zł.

3. Klientom oraz Partnerom wykonującym transakcje na Giełdzie Domen w AZ.pl nie zostanie pobrana kwota prowizji w wysokości 20 zł w trakcie trwania promocji.

4. Promocja dotyczy Klientów oraz Partnerów AZ.pl niezależnie od posiadanego statusu.

 Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.