AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwytywanie plus Rejestracja Domen za DARMO

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwytywanie plus Rejestracja Domen za DARMO” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

5. Promocja składa się z 2 części:

Część: Trzy Przechwycenia za darmo do 15. czerwca

Cześć: Jedna Rejestracja .PL za darmo do 15. czerwca

Część: Trzy Przechwycenia za darmo do 15. czerwca

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 31 maja 2011 roku. Data zakończenia promocji: 15 czerwca 2011 roku. (koniec dnia)

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domeny na stronie www.az.pl

lub w Panelu Klienta. Pierwsze trzy zamówione do przechwycenia domeny zwolnione są z opłaty (prowizji).

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla maksymalnie trzech domen.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

4. Promocja obejmuje także Klientów, którzy już wcześniej (tj. przed dniem rozpoczęciem promocji) skorzystali z promocji: “Przechwytywanie za darmo” oraz “Przechwytuj domeny za darmo! Odnawiaj z rabatem 20%”. W ich przypadku zwolnienie z opłaty (prowizji) jest przyznawane dla dwóch domen.

Cześć: Jedna Rejestracja .PL za darmo do 15. czerwca

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 31 maja 2011 roku. Data zakończenia promocji: 15 czerwca 2011 roku. (koniec dnia).

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny jest złożenie zamówienia na domenę w Panelu Klienta AZ.pl.

3. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi 0 zł.

4. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta w jednym Panelu Partnera/Klienta (do domen objętych promocją wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne i domeny regionalne).

5. Odnowienie domeny zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do odnowienia domeny na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny objętej promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie domeny zamówionej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.