AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Sprzedawaj domeny ekskluzywnie w AZ.pl!

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Sprzedawaj domeny ekskluzywnie w AZ.pl! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 04.05.2011 r. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy bezpłatnego nadania specjalnego statusu „Domena Ekskluzywna” na okres roku dla maksymalnie pięciu ofert sprzedaży domen na Giełdzie Domen AZ.pl.

2. Warunkiem uzyskania specjalnego statusu „Domena Ekskluzywna” jest skorzystanie z linku „Reklamuj ekskluzywną” po wystawieniu domen na sprzedaż na Giełdzie Domen AZ.pl.

3. Wszystkie narzędzia promocyjne zawarte w mailu są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie maila. Po przekroczeniu limitu pięciu domen w promocji, uzyskanie specjalnego statusu dla kolejnych domen będzie wymagało uiszczenia opłaty zgodnie z Regulaminem Giełdy Domen AZ.pl dostępnym pod adresem: http://www.az.pl/regulamin-gieldy-domen.html.

4. Opłata za uzyskanie specjalnego statusu „Domena Ekskluzywna” dla maksymalnie 5 domen wynosi 0 zł za każdą domenę.

5. Przedłużenie specjalnego statusu „Domena Ekskluzywna” uzyskanego w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia specjalnego statusu „Domena Ekskluzywna” na kolejne okresy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który dokona wystawienia domen na Giełdzie Domen AZ.pl oraz wyrazi chęć nadania im specjalnego statusu „Domena Ekskluzywna”. Z promocji mogą skorzystać Klienci i Partnerzy niezależnie od statusu (również s50, s200, s500, itd.).

8. Domeny wystawione do sprzedaży na Giełdzie Domen AZ.pl są dodatkowo promowane w Google AdWords. Ze względu na automatyzację procesu po stronie Google, firma AZ.pl nie gwarantuje uzyskania wyświetleń w Google dla domen wystawianych do sprzedaży na Giełdzie Domen AZ.pl.

9. Wystawianie domen na Giełdzie Domen AZ.pl zgodnie z zasadami promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html oraz w Regulaminie Giełdy Domen AZ.pl dostępnym pod adresem: http://www.az.pl/regulamin-gieldy-domen.html.

10. Promocja jest automatycznie łączona z promocją „Domeny ekskluzywne za DARMO”.