AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji weekendowej na domeny .net i .biz

Organizator promocji.



Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny .net i .biz za 5 zł netto i 25% rabatu na konta hostingowe w Az.pl” jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.



Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).


2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.



Czas trwania promocji.



1. Promocja trwa od 30 sierpnia 2007 r. godz. 15:00 do 3. września 2007 r. godz. 8:00.


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.


Zasady promocji.



A) Rejestracja domen globalnych .net i .biz


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .net i domeny .biz.


2. Opłata za rejestrację domeny .net na okres jednego roku wynosi 5zł netto.


3. Opłata za rejestrację domeny .biz na okres jednego roku wynosi 5zł netto.


4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 5 zł netto nie więcej niż pięć nazw .biz i pięć nazw .net. Kolejne domeny rejestrowane będą w cenie niepromocyjnej, w wysokości 12 zł netto za domenę .net i 15 zł netto za domenę .biz.


6. Niezastosowanie się do punktu piątego niniejszego regulaminu uprawnia Az.pl do pobrania kary pieniężnej w wysokości 50 zł netto.


7. Warunkiem skorzystania z cen 5 zł netto dla domen .net i domen .biz jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl.


Dla Klientów/Partnerów posiadających już Panel zamówienie powinno być złożone jako powracający Klient/Partner.


8. Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.


9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl.


10. Skorzystanie z promocji dla domen .net i .biz nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


Odpowiedzialność

 

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.