AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Przechwytuj domeny za darmo! Odnawiaj z rabatem 20%.

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Przechwytuj domeny za darmo! Odnawiaj z rabatem 20% jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

5. Promocja składa się z 2 części:

Część: Jedno Przechwycenie za darmo

Cześć: 20% rabatu na odnowienia

Część: Jedno Przechwycenie za darmo

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 12 kwietnia 2011 roku. Data zakończenia promocji: 19 kwietnia 2011 roku. (koniec dnia)

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl, którzy w czasie trwania promocji zamówią do przechwycenia domenę na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta. Pierwsza zamówiona do przechwycenia domena zwolniona jest z opłaty (prowizji).

2. Zwolnienie z opłaty jest przyznawane tylko dla jednej domeny.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

4. Promocja nie obejmuje Klientów, którzy już wcześniej (tj. przed dniem rozpoczęciem promocji) skorzystali z promocji: Przechwytywanie za darmo.

Cześć: 20% rabatu na odnowienia

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 12 kwietnia 2011 roku. Data zakończenia promocji: 19 kwietnia 2011 roku. (koniec dnia).

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na przechwycenie jednej domeny w Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu przedłużenia domeny. Promocja obejmuje także Klientów, którzy już wcześniej (tj. przed dniem rozpoczęciem promocji) skorzystali z promocji: Przechwytywanie za darmo i przechwycili domenę.

3. Przechwycenie domeny nie jest warunkiem skorzystania z promocji, wystarczy jedynie złożyć zamówienie na przechwycenie przynajmniej jednej domeny.

4. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

5. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy przedłużenia jednej domeny w Panelu Klienta/Partnera.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 20% na odnowienie jednej domeny jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego w Panelu Klienta/Partnera.

3. Wszystkie kody rabatowe 20% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

4. Rabat na odnowienie domeny jest przyznawany tylko dla jednej domeny. W przypadku hurtowego przedłużania domen, gdy w koszyku znajduje się więcej niż jedna domena przedłużeniu ulega domena, której cena przedłużenia jest najwyższa.

5. Promocja "20% na odnowienie domeny" przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od statusu.

6. W przypadku braku pola do wpisania kodu rabatowego należy zalogować się do Panelu Klienta, wybrać przedłużenie jednej domeny i wpisać kod rabatowy. Zamówienia przedłużenia abonamentu domeny bez wpisania kodu rabatowego nie są podstawą do otrzymania rabatu za odnowienie domeny.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.