AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Nowe forum ScenaDomen.pl! Wejdź - nagrody czekają!

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Nowe forum ScenaDomen.pl! Wejdź - nagrody czekają!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

5. Promocja składa się z 3 części:

    A) Przywitaj się na forum – otrzymasz 15% rabatu na odnowienia

    B) Domena .PL za darmo za forumową aktywność.

    C) Konkurs „Najlepsza rejestracja z „palca”

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 5 kwietnia 2011 roku. Data zakończenia promocji: 30 czerwca 2011 roku (do końca dnia).

2. Podstawą udziału w promocji są różne formy aktywności użytkownika na forum internetowym www.ScenaDomen.pl.
3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji „Przywitaj się na forum – otrzymasz 15% rabatu na odnowienia”

1. Promocja dotyczy przedłużenia na rok wybranej jednej domeny, która jest możliwa do przedłużenia w Panelu Klienta (jest wymieniona w cenniku: https://panel.az.pl/produkcyjny/prices.jsp).

2. Warunkiem otrzymania rabatu 15% na odnowienie domeny, jest przywitanie się na forum internetowym www.ScenaDomen.pl w czasie trwania promocji tj. od 5 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. W ciągu tygodnia uczestnik promocji otrzyma na adres mailowy kod rabatowy uprawniający go do obniżenia ceny przedłużenia wybranej domeny o 15%. Kod rabatowy należy wpisać w odpowiednie pole przy składaniu zamówienia na przedłużenie domeny w Panelu Klienta/Partnera.

3. Wszystkie kody 15% na odnowienie domeny są jednorazowe. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie tego samego kodu.

4. Rabat na odnowienie domeny jest przyznawany tylko dla jednej domeny. W przypadku gdy przedłużana jest większa liczba domen po wpisaniu kodu rabatowego, rabat zostanie przyznany tylko dla jednej, najdroższej domeny.

5. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów i Partnerów AZ.pl.

6. W przypadku braku pola do wpisania kodu rabatowego należy zalogować się do Panelu Klienta, wybrać przedłużenie jednej domeny i wpisać kod rabatowy. Zamówienia przedłużenia abonamentu domeny bez wpisania kodu rabatowego nie są podstawą do otrzymania rabatu za odnowienie domeny.

7. Warunkiem udziału w promocji jest rejestracja na forum www.ScenaDomen.pl oraz uzupełnienie pola numeru ID Klienta w profilu użytkownika na forum.

Zasady promocji Domena .PL za darmo za forumową aktywność”

1. Promocja dotyczy przyznania przez AZ.pl jednej domeny .PL za 0 zł za umieszczenie na forum internetowym www.ScenaDomen.pl przynajmniej 10-ciu postów w trakcie trwania promocji tj. od 5 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.

2. Domeny .PL za 0 zł będą przyznawane Klientom, którzy spełniają warunki zawarte w pkt. 1, raz w miesiącu w dniach: 29 kwietnia 2011, 1 czerwca 2011 oraz 1 lipca 2011.

3. Promocyjna domena .pl za 0 zł może być zamówiona w Panelu Klienta/Partnera lub na stronie www.az.pl. 

4. Po wykorzystaniu darmowej domeny .pl za 0 zł, kolejne domeny będą rejestrowane w cenie zgodnej z aktualnym cennikiem domen.

5. Warunkiem skorzystania z promocyjnych rejestracji domen .pl w cenie 0 zł jest dokonanie rejestracji przed zakończeniem promocji. Roszczenia Klientów z tytułu niewykorzystanych domen .pl za 0 zł po zakończeniu promocji nie będą uwzględniane.

6. Warunkiem udziału w promocji jest rejestracja na forum www.ScenaDomen.pl oraz uzupełnienie pola numeru ID Klienta w profilu użytkownika na forum.

7 Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
8. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich: Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod Authinfo dla domeny polskiej.
9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie:
http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

Zasady promocji "Najlepsza rejestracja z 'palca'

1. Regulamin promocji znajduje się na forum internetowym www.ScenaDomen.pl pod adresem: http://ScenaDomen.pl/index.php?/forum/10-promocje-i-konkursy/

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.