AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Wiosna z AZ.pl - domeny tańsze o 40%!


Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Wiosna z AZ.pl - domeny tańsze o 40%! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 22.03.2011r. Data zakończenia promocji: 29.03.2011r. (koniec dnia)

2. Podstawą udziału w promocji jest kliknięcie na mail rabatowy oraz złożenie zamówienia na domeny .COM .NET i .ORG na stronie www.az.pl.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .COM .NET i .ORG zamówionych na stronie www.az.pl.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 40% na zamówienie, jest kliknięcie na link umieszczony w mailu rabatowym oraz złożenie zamówienia na wyżej wymienione domeny na stronie www.az.pl.

3. Wszystkie maile rabatowe 40% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie maila.

4. Do sumy zamówienia wliczane są tylko zamówienia na rejestrację domen .COM .NET i .ORG. Odnowienia usług nie są wliczane do sumy zamówienia. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się zarówno wyżej wymienione domeny, jak i inne usługi, rabat zostanie przyznany tylko na domeny objęte promocją.

5. Promocja przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

6. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu maili promocyjnych, nie łączą się.

7. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

Odpowiedzialność

AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.