AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i wydawania kodów authinfo dla Domen Globalnych

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej "Domen polskich" jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl..

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 1 sierpnia 2007 r. godz. 10:00 do 31 sierpnia 2007 r. godz. 15:00.


Zasady promocji.


A) Rejestracja domen globalnych

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen globalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

     15.0 zł + VAT dla domen .com, .org, .biz, .info.

     12.0 zł + VAT dla domen .net.


3. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

4. Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Rejestratora, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie Az.pl w cenniku.

Różnica wynosi:

 

     34.0 zł netto dla domen .com, .org, .biz,

     37.0 zł netto dla domen .net, .info.


5. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

6. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

7. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: regulamin

8. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


B) Wydawanie kodów authinfo dla domen globalnych

a) Firma Az.pl zgodnie z zasadami rejestru bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny globalnej. Wydanie kodu authinfo nie zwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonej w regulaminie firmy Az.pl.

b) Pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.

c) W przypadku braku otrzymania wymaganej kwoty od abonenta domeny za wydanie kodu authinfo, firma Az.pl wezwie abonenta do zapłaty. Firma Az.pl zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia procedury windykacyjnej wobec abonenta, który nie zastosuje się do wymogów w/w wezwania do zapłaty a także do zgłoszenia takiego klienta do Krajowego Rejestru Dłużników.


C) Promocja na rejestracje innych nazw domen

Promocje na domeny oznaczone w cenniku kolorem czerwonym (np. domeny .com, .net, .eu) polegają na obniżeniu ceny rejestracji domeny w pierwszym roku. Cena odnowienia domeny na kolejny rok jest widoczna w cenniku. Az.pl zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych zasad i cen promocyjnych na stronie www.az.pl oraz w Panelu Klienta/Partnera. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru. W przypadku równoległego obowiązywania innego regulaminu promocji na daną domenę dopłata do wydania kodu authinfo zawsze wyliczana jest na podstawie ceny rejestracji danej domeny.