AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

KASA za transfer i odnowienie domen w AZ.pl!

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „KASA za transfer i odnowienie domen w AZ.pl!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. 

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 15 marca 2011 roku. Data zakończenia promocji: 15 maja 2011 roku (do końca dnia).

2. Podstawą udziału w promocji jest dokonanie transferów domen do AZ.pl i ich odnowienie w Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Celem promocji jest przeniesienie (transfer) domen polskich do AZ.pl oraz ich odnowienie w AZ.pl.

2. AZ.pl w ramach promocji nie ogranicza praw do pobierania kodów auhtinfo w celu przenoszenia (transferów) domen.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z promocji podmiotom, które w poprzednich promocjach dotyczących przeniesienia (transferu) domen do AZ.pl uzyskały korzyści z tych promocji np. w postaci zasilenia Panelu Klienta, a następnie w terminie 12 miesięcy od uzyskania korzyści wytransferowały domeny poza AZ.pl.

4. Promocja dotyczy dokonania transferu domen do AZ.pl oraz ich odnowienia w jednym Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl.

5. Warunkiem zasilenia konta w Panelu Klienta jest dokonanie transferów domen do AZ.pl oraz ich odnowienie w czasie trwania promocji tj. od dnia 15 marca 2011 roku do 15 maja 2011 roku (do końca dnia). Za przetransferowanie i odnowienie domeny Panel, w którym to nastąpiło, zostanie zasilony kwotą 12 zł brutto za jedną domenę.

6. Dla niniejszej promocji istnieją ograniczenia maksymalnej kwoty zasilenia Panelu Klienta:

a) maksymalna kwota zasilenia dla Klientów bez przyznanego statusu wynosi 600 zł brutto

b) maksymalna kwota zasilenia dla Klientów z jakimkolwiek statusem oraz Klientów VIP wynosi 120 zł brutto

7. Zasilenie środkami Panelu Klienta będzie miało miejsce po zakończeniu promocji tj. po dniu 15 maja 2011. AZ.pl ma prawo weryfikować poprawność dokonanych transferów i odnowień.

8. Do ilości dokonanych transferów domen wliczają się jedynie poprawne i pozytywnie zakończone transfery oraz odnowienia domen przetransferowanych w okresie promocyjnym na podstawie zasad opisanych powyżej.

9. Panel Klienta może zostać zasilony tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo w promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.