AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Noworoczny Transfer Domen do AZ.pl - Transferuj i ZARABIAJ!

 

Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej „Noworoczny Transfer Domen do AZ.pl - Transferuj i ZARABIAJ!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 28 grudnia 2010 roku. Data zakończenia promocji: 11 stycznia 2011 roku.

2. Podstawą udziału w promocji jest dokonanie transferów do AZ.pl określonej ilości domen polskich w Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji

1. Promocja dotyczy dokonania transferu domen polskich do AZ.pl w Panelu Klienta lub na stronie www.az.pl.

2. Warunkiem zasilenia konta w Panelu Klienta jest dokonanie transferów określonej ilości domen polskich do AZ.pl w czasie trwania promocji tj. od dnia 28 grudnia 2010 roku do 11 stycznia 2011 roku. Za przetransferowanie od 20 do 49 domen Panel zostanie zasilony kwotą 50 zł netto, za przetransferowanie co najmniej 50 domen Panel zostanie zasilony kwotą 200 zł netto.

3. Zasilenie środkami Panelu Klienta będzie miało miejsce po zakończeniu promocji tj. dnia 12 stycznia 2011. AZ.pl ma prawo weryfikować poprawność dokonanych transferów.

4. Do ilości dokonanych transferów domen wliczają się jedynie poprawne i pozytywnie zakończone transfery.

5. Panel Klienta może zostać zasilony tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo w promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.